www.behinyab.ir

به اطلاع متقاضیان محترم سامانه بهین یاب می رساند :

1- ثبت هر نوع درخواست در تمام فرآیندها و فرم های سامانه بهین یاب برای دریافت خدمات به صورت الکترونیکی بدون هزینه و

رایگان بوده و دریافت هرگونه وجوهی برای این عناوین قانونی نمی باشد. برای برخی خدمات که نیاز به پرداخت حقوق و هزینه های

دولتی می باشد (نظیر صدور پروانه های بهره برداری و جوازهای تاسیس)، مبالغ از طریق فیش های ارائه شده در سازمان های استانی

دریافت شده و به حساب های ذیربط در خزانه واریز شده و شماره و تاریخ فیش ها نیز در سامانه ثبت می شود. در برنامه های توسعه

ای آتی، این فیش ها به زودی حذف شده و پرداخت های دولتی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

2- برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، از قرار دادن نام کاربری و رمز عبور خود به سایر افراد خودداری کرده و نسبت به تغییر

دوره ای آن اقدام نمایید.

www.behinyab.ir

تماس بگیرید