سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه گذاری مشروع) :

اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه اندازی شده تا فعالان اقتصادی( مثلا معادن ) هر گونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی

خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه

کاربردی خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌کند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات

دریافتی یا میزان بدهی و غیره…

پس از دریافت استعلام و تایید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی کارشناسی می‌شود.⚖⚙⚖

تماس بگیرید